2018. július 10., kedd

Másodfokon folytatjuk

A Szekszárdi Törvényszék ítéletet hozott abban a perben, amit az Emberség Erejével Alapítvány jó hírneve megsértése miatt indítottunk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint Páva Zsolt és Hoppál Péter ellen. A bíróság nem adott helyt keresetünknek, ezért az ítélet ellen fellebbezünk. 

A bíróság indoklásában elmondta, hogy az alapítvány közszereplő, az alperesek pedig politikai értékítéletet fogalmaztak meg vele szemben. Ugyanígy értékelte az önkormányzat nyilatkozatát, mivel úgy ítélte meg, hogy annak nincs jogi kötőereje.

Elkeserítőnek érezzük, hogy a bíróság első fokon ezzel gyakorlatilag igazolta, hogy ma Magyarországon politikai erők szabadon fogalmazhatnak meg hazugságokat civil szervezetekkel szemben. A bíróság lényegében nem vizsgálta az állítások valóságalapját, azon az alapon, hogy ez politikai vélemény. Ezzel szemben úgy gondoljuk, hogy egy társadalmi szervezetnek sem kell a hazugságokat következmények nélkül elismerni.

A közszereplőknek és politikai szereplőknek meg kell érteniük, hogy nem lehet következmények nélkül embereket, szervezeteket megbélyegezni, rágalmazni. Aki így cselekszik, annak súlyos politikai és emberi felelőssége van, tetteinek következményét viselnie kell.

Az Emberség Erejével Alapítvány a Társaság a Szabadságjogokért segítségével azután kezdeményezett polgári peres eljárást Páva Zsolt pécsi polgármester, Hoppál Péter országgyűlési képviselő és a pécsi önkormányzat ellen, hogy 2017 decemberében példátlan támadást intéztek szervezetünk ellen. Olyan minden alapot nélkülöző vádakat, hazugságokat fogalmaztak meg velünk kapcsolatban, melyekkel súlyosan megsértették alapítványunk jó hírnevét. A gyűlöletkampány egyik csúcspontja egy állásfoglalás elfogadása volt a pécsi közgyűlésen.

A szervezetünkkel szemben elhangzott lejárató hazugságokat az alperes jogi képviselője a tárgyaláson meg sem próbálta alátámasztani. Sajnos az ominózus állásfoglalás jelenleg is érvényben van, szégyenfoltja a város képviselőtestületének, s egyetlen elfogadható megoldás a nyilatkozat visszavonása lenne.

A nyilatkozat káros szellemiségét jelzi, hogy az állásfoglalásra hivatkozva utasította el tavasszal a Zsolnay Örökségkezelő NKft., hogy rendezvényünknek helyszínt adjon bérbe a cég kezelésében álló Művészetek és Irodalom Házában.

Ezt a működést azonban az Egyenlő Bánásmód Hatóság júniusban diszkriminatívnak nyilvánította. Az EBH júniusban határozatban állapította meg, hogy a ZSÖK NKft. az Emberség Erejével Alapítvánnyal szemben megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, s az alapítványunkat hátrányos megkülönböztetésben részesítette. A hatóság 200.000 forint bírság megfizetésére kötelezte a céget.

Ezzel szemben abszurd módon az első fokú bíróság hasonló tényállás alapján nem állapított meg jogsértést.