Az Emberség Erejével Alapítvány szakmai meglátása szerint a pécsi önkormányzat sokat tud azért tenni helyi szinten, hogy az oktatási szegregáció ne öltsön ijesztően nagy méretet városban. 

Annak ellenére, hogy nincsenek iskolái, nem tart fenn közoktatási intézményt, egy progresszív önkormányzatnak van mozgástere cselekedni, amivel tompíthatja a jelenlegi helyzet miatt Pécsre váró negatív gazdasági, társadalmi, szociális következményeket.

A témával kapcsolatban május 12-én megjelent tanulmány elérhető a Qubiten. A tanulmány a Rosa Parks Alapítvány, a Motiváció Egyesület és a Partners Hungary Alapítvány közös kutatása alapján készült.

A járvány okozta krízis rövid és hosszú távon egyaránt többlet feladatokat fog eredményezni, ezért fontos, hogy az önkormányzat foglalkozzon a közoktatásban és azon keresztül látható, tapasztalható nehézségekkel. A feladatokra való felkészülés és az időben történő reagálás egyik feltétele, hogy mielőbb és több oldalról is legyenek megbízható adatok, információk.

A digitálisnak mondott, valójában hibrid oktatás nem ér el minden gyermeket, nagyon sokan szorulnak ki belőle. Ez olyan gazdasági-szociális problémahalmazt eredményez, amellyel később nagyon nehéz lesz bármit is kezdeni.

Az önkormányzatok szerepe különösen felértékelődik, mivel a felelős állami intézmények a közleményeik, s a képviselőik nyilatkozatai alapján eddig a problémák elfedésével, a krízishelyzet oktatásra gyakorolt hatásainak marginalizálásával voltak elfoglalva, megoldáskereső országos szintű kormányzati intézkedések nem történtek.

A megfelelő reakcióval, intézkedéssel, összefogással jelenleg még lehet tenni azért, hogy a veszélyeztetett családok ne essenek ki teljesen az oktatásból. Ebben az önkormányzatoknak jelentős szerepe van tehát úgy is, ha az óvodai ellátást kivéve jellemzően nincsenek a közoktatást érintő hatáskörei.

Az önkormányzatoknak nem csak kötelessége, de érdeke, hogy határozott lépéseket tegyenek a nélkülözés és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséért. Ezek megoldásában a civil szervezetekkel való együttműködés hatékonyan tudja támogatni, kiegészíteni az önkormányzat elengedhetetlen munkáját.

Az Emberség Erejével Alapítvány az első online városinfón bejelentett Szociális Ellátórendszer 2.0 program kidolgozásához hetekkel ezelőtt elküldte javaslatait. Bízunk abban, hogy hamarosan szélesebb társadalmi párbeszéd kezdődik ezzel kapcsolatban, és mielőbb kezdetét veszi konkrét tevékenységek megvalósítása.


Ennek kapcsán a következő kérdésekkel fordulunk az önkormányzathoz:

Felmérte-e az önkormányzat azt, vannak-e pontos adatai arról, hogy Pécsen hány gyermeket nem ér el a digitális oktatás? Hányan küzdenek eszköz- vagy szolgáltatáshiányból fakadó elérési problémákkal? Ha már vannak erről adatok, azokat milyen formában fogja hasznosítani, illetve nyilvánossá fogja-e tenni?

Az Emberség Erejével Alapítvány az Élmény Tár által mentorált 23 mélyszegénységben élő családba juttatott el digitális eszközöket, 10 családhoz pedig mobil internetet is. Több családnál volt szükséges egynél több eszköz biztosítása, mivel helyenként 3-4 iskoláskorú gyermek oktatását is meg kell oldani egyidőben. Számos olyan család van a mi elérésünkön kívül is a városban, akik most nehezen vagy egyáltalán nem tudnak bekapcsolódni a digitális oktatásba. A papír alapon kiadott feladatokkal kapcsolatban problémát jelenthet a magyarázatok hiánya. Alapítványunkon kívül számos más szervezet foglalkozik Pécsen hátrányos helyzetű diákokkal, az ő tudásuk is hasznos segítség lehet a probléma közös megoldásában.

Tervezi-e az önkormányzat hogy ingyenes, szélessávú wifi-szolgáltatást építsen ki, amelyhez szabadon tudnak csatlakozni azok, akiknek nem megoldott az otthoni Internet-hozzáférés? Ha tervezi, akkor mikorra várható ennek a megvalósítása?

Egy, az aktuális helyzetet kutató országos felmérés Pécsre vonatkozó adatai alapján átlagosan a diákok 80 százaléka tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba. Ennél magasabb, elfogadható értéket csak a nagyon alacsony hátrányos helyzetű diákszámot jelző, vagy alapítványi fenntartású intézményben tudtak csak elérni. Azok a diákok, akik nem kapcsolódtak be a digitális oktatásba, legtöbb esetben eszköz és/vagy internethiány, illetve családi egzisztenciális problémák miatt maradtak ki belőle. Az egyik legfontosabb segítségnek a pedagógusok többsége a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában azt látná, ha minden családnak korlátlan internet hozzáférést és számítógépet/tabletet biztosítanának. 

(A tanulmány elérhető a qubit.hu-n.)

Tervezi-e az önkormányzat, hogy digitális eszközök célzott gyűjtését hirdeti meg a rászoruló családokat és azon pedagógusok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel? Ha tervezi, akkor milyen határidővel?

Terézvárosban az önkormányzat pályázatot írt ki a város diákjai számára az önkormányzattól használatba vehető új laptopokra.

A pecs.hu oldalon elérhető lista szerint a pécsi önkormányzathoz is érkeztek digitális eszköz felajánlások, igaz csak kis mértékben. Ezeket milyen kritériumokkal, formában és kinek a rendelkezésére fogják bocsátani?

Az említett országos felmérést kitöltő pedagógusok felének biztosít csak az iskolája a digitális oktatáshoz szükséges eszközt. A társadalmi feszültséget nagyban csökkenthetné az a tény, hogy az önkormányzat támogatást nyújt a városban dolgozó tanároknak.

Minél hosszabb idő telik el érdemi intézkedések meghozatala nélkül, annál nehezebb lesz hatékonyan kezdeni valamit a helyzettel.

Az Emberség Erejével Alapítványnál bízunk abban, hogy az önkormányzat képviselői a választási programjukban is sokszor hangoztatott széles társadalmi egyeztetéssel, tenni vágyó aktivisták és civil szervezetek együttműködésével, koordinálásával mielőbb reagálni fog a válsághelyzet miatt az oktatásban keletkezett jelenségekre.