Az Emberség Erejével Alapítvány 5+1 pontban gyűjtötte össze javaslatait Pécs új Civil Koncepciójával kapcsolatban. Az elkészült tervezet reális helyzetképet vázol fel, és olyan alapelveket fogalmaz meg, melyek elfogadása és tiszteletben tartása új, kiegyensúlyozott együttműködést hozhat a civilek és az önkormányzat között.

A pécsi önkormányzat 2021-ben új Civil Koncepció elfogadásáról dönt. Ennek előkészületei már a pandémia kitörése előtt elindultak, azonban a veszélyhelyzet korlátozásai nem tették lehetővé, hogy a folyamat végbemenjen. A nyilvánosságra hozott, komoly helyzetelemzést és javaslatcsomagot tartalmazó tervezet nemrég elkészült, a civilek és civil szervezetek véleményét várják.


A tervezet letölthető a Civil Közösségek Háza honlapjáról!


A civil koncepció az önkormányzat dokumentuma, amelyet a közgyűlés fogad el. Célja, hogy meghatározott időszakra az önkormányzat és a településen tevékenykedő civil szerveztek viszonyát, kapcsolatait egységes keretbe foglalja, szabályozza. Tartalma elsősorban azon múlik, hogy az önkormányzat mit vállal benne. Mivel a város civil szervezeteinek lehetőségeit érinti, ezért immár hagyományosan mód van arra, hogy a civilek is véleményezzék saját nézőpontjukból a dokumentum tervezetét.

#4 civil referens

Az önkormányzat és Pécs civil szervezeteinek kapcsolatát szabályozó civil koncepciónak világossá kell tennie, hogy a kapcsolat önkormányzati oldalának kulcsszereplői:
– a civil referens (aki hivatali dolgozó)
– és a civil tanácsnok (aki döntéshozó testületi tag)
milyen egységes rendszerben, milyen kompetenciákkal és mely feladatokat látják el.

Kezdve a szerződések kezelésétől, az önkormányzati ügyintézésen át a bizottsági munkában való részvétel megszervezéséig. Szükséges egyértelműsíteni, hogy a pénzügyi és egyéb formájú segítségnyújtás (pl. információ, nyilvánosság, infrastuktúra) kihez tartozik, kinek a felelősségi köre, a civilek adott ügyben kit kereshetnek, és milyen formában tudnak kapcsolatot kezdeményezni a megfelelő szereplővel. Meg kell határozni azt is, hogy a települési civil adatbázis milyen célokat szolgál és a céloknak megfelelően milyen adatokat tartalmaz.

Az önkormányzat megbízásából a tervezetet készítő Nevelők Háza Egyesület legkésőbb 2021. október 15-ig várja a civilek véleményét, javaslatait az info@ckh.hu email címre. Az egységes szerkezetbe foglalt koncepciót várhatóan október második felében lehet megvitatni egy városi fórumon.