Malála Júszafzai gyereklányként emelte fel először a hangját olyan körülmények között, amiben az életét kockáztatta. Szó szerint, mert 15 évesen tálib fejvadászok a iskolába menet a buszban lőtték le. Túlélte a támadást, s felépülése óta újult erővel és fáradhatatlanul küzd a gyermekek és kiváltképp a lányok tanuláshoz való jogáért.

Nagy felbontásban letölthető innen!

26. cikk: a tanuláshoz való jogról

  1. Minden személynek joga van a neveléshez. A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapvető oktatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelező. A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki előtt – érdeméhez képest – egyenlő feltételek mellett nyitva kell állnia.
  2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését.
  3. A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.