Egy mindenki számára élhető társadalom tagjai csak az emberi jogokat tisztelő demokraták lehetnek.

2007-ben indítottuk el emberi jogi és demokratikus állampolgárságra nevelési programjainkat, azóta közel félszáz iskolával, többszáz szakemberrel és többezer diákkal dolgoztunk együtt. Folyamatosan keressük a választ arra, hogyan lehet szórakoztató módon, de mégis komolyan foglalkozni olyan témákkal, mint az esélyegyenlőség, demokrácia, aktív állampolgárság, társadalmi felelősségvállalás, szolidaritás. A programjaink kidolgozása során figyelmet fordítunk arra, hogy illeszkedjünk a hatályos Nemzeti Alaptantervhez és figyelembe vegyük az iskolák igényeit.  

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi.


Az Innomax-díjas DEMO közélet szimulátor izgalmasan fejleszti a diákok szociális és állampolgári kompetenciáját.

A kooperatív stratégiai társasjátékunk során a játékosok sokféle társadalmi problémával kerülnek szembe, a lehetséges megoldások az állampolgári aktivitás széles skáláját mutatják be.


A tematikákat és óravázlatokat összefoglaló segédanyag az „egyMÁStan” címe kapta.

Emberi jogi képzőink a 2015/2016-os tanévben, a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával valósítottak meg 8 hosszú távú emberi jogi nevelési folyamatot, különböző tantárgyak (erkölcstan, történelem, földrajz) keretében. A tematikákat és óravázlatokat összefoglaló segédanyag az „egyMÁStan” címe kapta. A nem-formális tanulási folyamatokat úgy alakítottuk ki, hogy az iskolában is megvalósíthatók legyenek. Az alkalmazott módszerek sokszínűek, közös bennük, hogy a diákok saját élményű megtapasztalásaira és ezen élmények közös feldolgozására, a résztvevők interakcióira építkeznek.


Az emberi jogok világnapja alkalmából szerveztük meg először az Emberség Játék Kavalkádot. A program célja, hogy megmutassuk milyen emberi jogi nevelési programjaink vannak aktuálisan, amelyek elérhetőek iskolák számára. A Kavalkád egy ingyenes interaktív kiállítás, ahol 60 percben ki lehet próbálni ezeket a foglalkozásokat, ízelítőként.