Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány adatvédelmi tájékoztatója

Hírlevél feliratkozóknak

Bevezető:

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány tájékoztatja ügyfeleit, hogy különböző célokból, különböző adatbázisokon személyes adatokat kezel az Erősödő Civil Közösségek Program keretein belül. (Adományozottak, pályázók, képzések, találkozók résztvevői, hírlevél feliratkozók)

Az adatkezelési gyakorlatunkról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről ezúton adunk tájékoztatást. Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány
Székhely: 7621 Pécs, József utca 34.
Adószám: 18327568-1-02
email: emberseg.erejevel@gmail.com
telefon: 06-30/27-62-047
honlap: www.emberseg.hu, www.eckpecs.hu

Adatkezelés jogalapja:

Az alapítvány hírlevelére feliratkozók az adatkezelési tájékoztatás után nyilatkoztak a hozzájárulásokról a személyes adataik kezeléséhez.

 • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)- a természtes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelete, GDPR)

Célja és időtartama:

Célja az önkéntesen hírlevélre feliratkozók tájékoztatása az alapítvány információiról.

Az időtartama visszavonásig, illetve leiratkozásig érvényes.  

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím

Emailek, telefonszámok, kapcsolatok:

Kapcsolat: Nyirati András, kuratóriumi elnök

Email:eckpecs@gmail.com

Telefonszám:06-30/27-62-047

Az adatkezelésben érintett szerveink telephelye:

7621 Pécs, Citrom utca 12.

Ügyfelekről tárolt adatok:

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS által bérelt és védett tárhelyen tároljuk.

Adatok törlése:

Amennyiben a hírlevél feliratkozó kezdeményezi a leiratkozást nem csak a címzettek közül töröljük, hanem email-ben tájékoztatjuk a személyes adatainak törléséről.

Amennyiben az adatokban változás történik, a feliratkozó kérésére módosítjuk email címét adatbázisunkban. Az érvényességet vesztett adatokat töröljük az online adatbázisunkból.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben úgy érzi, hogy Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvánnyal valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Telefon: 06-1/391-1400
 • Fax: 36-1/391-1410
 • e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu
 • Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Kelt: Pécs, 2018.05.25.