Jane Goodall korunk egyik legismertebb antropológusa és etológusa, a csimpánzok szociális és családi életének kutatója. Tudományos munkája mellett mindig is hatalmas hangsúlyt fektetett a környezetvédelemre és a fiatalok nevelésére. Alapítványa fő céljai között nemcsak a kutatás és környezetvédelem van, hanem a nők oktatása, egészségügyi támogatása is.

A Pécsi Tudományegyetem díszdoktorává választott Goodall példaértékű és fontos munkát végez Magyarországon, a Jane Goodall Intézet az anyaintézet küldetésének megfelelően számos helyi természetvédelmi programot szervez, akcióikat, önkéntes programjaikat és kampányaikat érdemes figyelemmel kísérni, támogatni munkájukat.

Nagy felbontásban letölthető innen!

29. cikk: a kötelességeinkről

  1. A személynek kötelességei vannak a közösséggel szemben, amelynek keretében egyedül lehetséges a személyiség szabad és teljes kifejlődése.
  2. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletben tartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.
  3. Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.