Martin Luther King az afroamerikai polgárjogi mozgalom egyik vezető személyisége volt, ikonikus alakja a feketékkel szembeni faji megkülönböztetés elleni küzdelemnek. Az erőszakmentességet hirdette, hitt a polgári engedetlenség eredményességében. Van egy álmom című beszédével kora legnagyobb szónokává vált, elhangzása után nem sokkal Nobel-békedíjat kapott. 1968-ban merényletben gyilkolták meg.

Nagy felbontásban letölthető innen!

2. cikk: ne legyen megkülönböztetés
Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.

Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.