Mahátma Gandhi az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja, az ország spirituális vezetője volt, ma világszerte az erőszakmentes polgári engedetlenség jelképe. Békés éhségsztrájkokkal hozzájárult a független India megszületéséhez. Életét áldozta a különböző nemzetek békés együttélésébe vetett hitéért. A Mahátma nevet híveitől kapta, jelentése: „nagy lélek”.

Nagy felbontásban letölthető innen!

21. cikk: a demokráciához való jog

1. Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez.

2. Minden személynek egyenlő feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati állásokra való alkalmazásához.

3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.