Északír emberi jogi aktivista. A nyolcvanas évek közepén barátaival megszervezte a sztrájkoló angol bányászokat támogató melegek szolidáris mozgalmát. A brit kommunista párt ifjúsági szervezetének titkára volt, amikor 26 évesen diagnosztizálták HIV-vírussal. Nem sokkal később elhunyt, életének a 2014-es Büszkeség és bányászélet (Pride) című film állít emléket.

Nagyobb felbontásban letölthető innen!

23. cikk: jog a munkához

1. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.

2. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga.

3. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.

4. Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz.