A Pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanári munkaközössége volt az első tantestületi közösség Magyarországon, amely tiltakozott az új NAT ellen. A nagy személyes bátorságra, igazságérzetre és szakmai felelősségtudatra valló kiállást később sokan követték és sokan csatlakoztak hozzá. A Janusos magyarosok példát mutattak a teljes hazai pedagógus-társadalomnak.

Mint azt állásfoglalásukban kijelentették, eljött az ideje annak, amikor már nem hallgathatnak tovább, amikor cselekedni erkölcsi kötelességük.

Úgy gondoljuk, nem lehetünk kiszolgálói annak a NAT-nak, mely egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született. Ebben az országban a mi felelősségünk sem kisebb, mint a politikusoké. Nem kívánunk végrehajtói lenni a politika és az ideológia által vezérelt oktatáspolitikának, amely még tovább ront a közoktatás helyzetén.

A munkaközösség több pontban foglalta össze kritikai észrevételeit az alaptantervvel kapcsolatosan. Meglátásuk szerint gyerekellenes többek között azért, mert bár csökkenti az óraszámokat, de tovább növeli a tananyagot, nem vesz tudomást a megváltozott olvasási szokásokról, a diákok érdeklődéséről, a megváltozott világról, lexikális ismeretek sokaságát írja elő kompetenciafejlesztés helyett, s nem vesz tudomást a munkaerőpiaci elvárásokról sem.

Tanárellenesnek tartják, mert szolgává alacsonyítja az önállóság és a választás lehetőségétől megfosztott tanárokat, önmagával való meghasonlásra készteti a kezdő pedagógust. A tanárszakos hallgatók annak az ellenkezőjével szembesülnek, amire a tanárképzés során a modern pedagógiatudomány szakemberei felkészítették őket, s lehetetlenné teszi, hogy örömmel olvasó diákokat neveljenek. Mint azt kiállásukban hangsúlyozták, azért érzik nemzetellenesnek is az új NAT-ot, mert torzítja és leszűkíti a nemzeti kultúra fogalmát.

A kiállás mellett megtették az első lépéseket egy összefogás kialakítására, online mozgalmat indítottak, és cselekvésre ösztönző, tilatkozó levelek írására kérték támogatóikat a NAT visszavonását követelve. A magyartanárok kezdeményezéséhez hamarosan az iskolán belül, majd Pécsen is több pedagógus csatlakozott, nem sokkal később pedig tettüket országszerte többen is követték.