A Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány a megye egyik vezető hospice szolgálata. Az önzetlen, biztonságos betegellátáshoz széleskörűen biztosítják a hozzáférést, mérhetetlenül nagy segítséget nyújtanak az utolsó stádiumban otthonukban gondozott daganatos betegeknek és a családtagoknak. Munkájuk során a humánus kezelést, az emberi méltóság megőrzését tartják elsődlegesnek.

A Pécs-Baranyai Hospice tagjai hospice nemcsak betegellátást és gondozást nyújtanak, de képzéseket is szerveznek. Szerepet vállalnak a hospice szellemiséggel kapcsolatos ismeret-terjesztésben, magas szintű elméleti és gyakorlati tudásanyaguk, tapasztalataik átadásával is hozzájárulnak az egészségügyi dolgozók képzéséhez.

Azoknak a gondozásában nyúltanak támogatást a hospice, akik súlyos, halálos betegségük ellenére otthonukban kívánnak maradni és van olyan családtagjuk, aki az otthoni ápolást vállalni tudja. Az ápolás főként a tünetetek enyhítésére, hozzátartozók segítésére, valamint a beteg és családja lelki támogatására fókuszál.

Az ellátásban orvosok, szakápolók, pszichológusok, gyógytornászok, dietetikusok, szociális munkások, lelkészek, és önkéntes segítők vesznek részt.

Tevékenységüket a gondozói szervezetekkel, egészségügyi intézményekkel együttműködve végzik. Közösségük felelős, odaadó munkájával olyan szolgáltatást nyújtanak, amely a rászorulók részére garantálja a magas színvonalú hospice ellátást. A szenvedés csökkentésére törekednek, s tapintatosan, de őszintén beszélnek gondozottaikkal betegségükről és állapotukról.