Ajánlattételi felhívás szövegfordítói (magyar-angol-horvát) feladatok ellátásáraaz Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014- 2020HUHR/1901/4.1.2/0077 azonosítójú TEACH projektje keretében.

Ajánlatkérő adatai:
név: Az emberség erejével – CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány
székhely: 7621 Pécs, Citrom u. 12. I. emelet
adószám: 18327568-1-02
képviselő neve: Nyirati András, elnök
e-mail címe: emberseg.erejevel@gmail.com

Ajánlatkérés tárgya:
Magyar-angol-horvát nyelvű szövegfordítói feladatok ellátása az Interreg V–A
Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020HUHR/1901/4.1.2/0077
azonosítójú TEACH projektje keretében az alábbiakban részletezett tartalom szerint.

 1. Oktatási videó anyag magyar nyelvű szöveges leiratának elkészítése (5.3.4. Fee for
  transcribing the audio-video materials) az alábbiakban részletezettek szerint
  Az interkulturális tanulás digitális eszközei című e-learning tananyaghoz készült összesen 46
  percnyi magyar nyelvű videós tartalom szövegéről magyar nyelvű leirat elkészítése.
  A feladat teljesítésének határideje: 2021. július 30.
 2. E-learning anyag fordítása angol és horvát nyelvekre, illetve oktatási videó anyag magyar
  nyelvű szövegének angol nyelvre fordítása (5.3.5. Fee for translation on English and
  Hungarian for subtitle usage.)
  Az interkulturális tanulás digitális eszközei című, összesen 100.000 karakternyi magyar nyelvű e-learning tananyag fordítása angol nyelvre. Az interkulturális tanulás digitális eszközei című e-learning tananyaghoz készült összesen 46 percnyi magyar nyelvű videós tartalom szövegéről készült magyar nyelvű leirat fordítása angol és horvát nyelvekre.
  A feladatok teljesítésének határideje: 2021. augusztus 16.
 1. Oktatási kézikönyv fordítása magyarról angol nyelvre (5.6.4. Developing of
  Handbook/portfolio of teaching materials – fee for translator)
  Az interkulturális tanulás elméletéről és módszertanáról szóló és az ehhez kapcsolódó
  projektterveket tartalmazó, tervezetten 100 oldalas magyar nyelvű kézikönyv fordítása angol
  nyelvre. A kézikönyv 2022. januárjában készül el.
  A feladat teljesítésének határideje: 2022. február 18.

Az ajánlat benyújtásának módja:
A felhíváshoz mellékelt hiánytalanul kitöltött és cégszerű aláírással ellátott ajánlattételi lapot
elektronikusan a nagy.erika@outlook.com címre és ezzel egyidejűleg postai úton tértivevényes
küldeményként feladva ajánlatkérő fent megjelölt székhelyére.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. július 16. 16.00

Az ajánlatok bírálatának szempontja:
Ajánlattevő a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot tevővel kíván szerződést kötni.

Letöltés:
Ajánlattételi felhívás szövegfordítói feladatok ellátására
Ajánlattételi lap szövegfordítói feladatok ellátására

Az ajánlatokat személyesen a Pécsen, a Citrom u. 12. szám alatt található irodánkban lehet benyújtani. A fent meghatározott projekt során további beszerzésekre is sor kerül. Ezekről tájékoztatást nyújt a Beszerzési terv.