Az Emberség Erejével Alapítvány sikeresen teljesítette az NGOsource Equivalency determination (ED) minősítési folyamatát. A nemzetközi rendszer eljárása során a civil szervezetet külső szakértők világítják át, hogy megfeleltessék az Amerikai Egyesült Államok adótörvényeinek. Az NGOsource ED birtokában egyszerűbbé válik adományok és támogatások fogadása is.

A minősítési rendszerre azért van szükség, hogy egy adományozó szervezet könnyebben adhasson támogatást a más országban működő adományozottnak. Az NGOsource ED tanúsítvány egyfajta minőségjelző, az amerikai, potenciális támogatók számára egyszerűbbé teszi az adományok juttatását, és standard szempontokat biztosítása mellett jelzi a támogatott validáltságát.

A magyar civil szektor számára azért is meghatározóak az ilyen lehetőségek, mert egyre nagyobb kihívást jelent a civil közösségeknek a függetlenségük megőrzése. Az elmúlt évtizedben a különböző kormánypártok sorra szüntették meg a független, kormányzat által nem ellenőrzött támogatási forrásokat, ellehetetlenítve a független civil szférát. A különböző pályázati rendszerek kisajátítása, a támogatásosztók elüldözése miatt mára kevés olyan nonprofit és nem-kormányzati szervezet maradt, amely képes fenntartani a tevékenységét.

Alapítványunk mindig következetesen kereste a függetlenség megőrzését lehetővé tevő forrásokat, több ízben valósítottunk meg programokat az Európai Unió, a Norvég Alap, vagy éppen a Holland Nagykövetség támogatásával. Jelentős léptékváltás volt a Nyílt Társadalom Alapítványokkal közös Regionális Közösségi Központok kezdeményezés, aminek keretében 2018-2020 között három éven át évi 100-100 millió forint támogatást juttatunk a dél-dunántúli régió civil közösségeinek.

Az Erősödő Civil Közösségek program miatt heves támadások érték alapítványunkat a kormányzat és helyi politikusok részéről, ami megnehezítette a szakmai munkát is. Ezek az események azonban megerősítettek minket abban, hogy a magyar kormányzattól független források nélkül nincsen esély a szabad működésre.

Az átláthatóság és transzparens működés az egyik legfontosabb értékünk, így a magánadományokról, pályázati támogatásokról, szja felajánlásokról a magyar törvényeknek megfelelően továbbra is (közhasznúsági jelentés) naprakész információkat nyújtunk az érdeklődőknek.