Az Emberség Erejével Alapítvány 5+1 pontban gyűjtötte össze javaslatait Pécs új Civil Koncepciójával kapcsolatban. Az elkészült tervezet reális helyzetképet vázol fel, és olyan alapelveket fogalmaz meg, melyek elfogadása és tiszteletben tartása új, kiegyensúlyozott együttműködést hozhat a civilek és az önkormányzat között.

A pécsi önkormányzat 2021-ben új Civil Koncepció elfogadásáról dönt. Ennek előkészületei már a pandémia kitörése előtt elindultak, azonban a veszélyhelyzet korlátozásai nem tették lehetővé, hogy a folyamat végbemenjen. A nyilvánosságra hozott, komoly helyzetelemzést és javaslatcsomagot tartalmazó tervezet nemrég elkészült, a civilek és civil szervezetek véleményét várják.


A tervezet letölthető a Civil Közösségek Háza honlapjáról!


A civil koncepció az önkormányzat dokumentuma, amelyet a közgyűlés fogad el. Célja, hogy meghatározott időszakra az önkormányzat és a településen tevékenykedő civil szerveztek viszonyát, kapcsolatait egységes keretbe foglalja, szabályozza. Tartalma elsősorban azon múlik, hogy az önkormányzat mit vállal benne. Mivel a város civil szervezeteinek lehetőségeit érinti, ezért immár hagyományosan mód van arra, hogy a civilek is véleményezzék saját nézőpontjukból a dokumentum tervezetét.

#1 kiszámítható, átlátható források

Gyakran a támogatási összeg nagyságánál is fontosabb a tervezhetőség, a rendszeresség, és az, ha a támogatás rugalmasan felhasználható, viszonylag könnyen hozzáférhető és világos keretekben lehet elszámolni vele. Az önkormányzat tehát nem csak azzal fejezheti ki, hogy fontosak számára a település civil szervezetei, hogy mennyi pénzt tud szánni a támogatásukra, hanem azzal is, ha támogatási tevékenysége „civilbarát”.

Meglátásunk szerint az önkormányzati támogatások átláthatóságát az alábbiak segítik:

  • legyen fix forrás, civil alap, ami nem függ az éves költségvetési vitáktól (például az iparűzési adó meghatározott része)
  • legyen civil kuratórium vagy legalább civil szakértők a civil alapot felügyelő, döntéshozó testületben. A korábbi pécsi jó tapasztalatok bizonyítják, hogy ez növeli a bizalmat és a szakmaiságot
  • legyenek megfogalmazott támogatási célok, értékelési szempontok, az elnyert támogatások kifizetésének világos keretei
  • legyenek átláthatóak és egységes rendszerben követhetőek az önkormányzattól különféle jogcímeken a civil szervezetekhez juttatott támogatások (civil alap, feladatellátási szerződés, képviselői-, polgármesteri-, fesztiválkeret, bizottsági támogatási döntések, stb.)

A fenti felsorolásból a civil alap és a civil referens (akihez az adatbázis-kezelés, a szerződések tartoznának) megtalálható a koncepció tervezetében. A korábban jól működő civil kuratórium azonban nem szerepel a javaslatok között. Kérdéses az is, hogy érdemes-e feltehetően hosszú időre közgyűlési döntéssel évi tízmillió forintban maximalizálni a civileknek szánt keretösszeget. Biztató lenne látni az emelés lehetőségét. 

Egyetértünk azzal, hogy az önkormányzatnak támogatóként legyenek prioritásai. Elfogadható az elképzelés, hogy az ötmilliós éves bevételt meg nem haladó szervezeteket kívánja támogatni. Kérdéses azonban, hogy érdemes-e ezt is bizonytalan időtartamra rögzíteni, vagy érdemes lenne megteremteni a felülvizsgálat lehetőségét, felülvizsgálni meghatározott idő után.

Az önkormányzat megbízásából a tervezetet készítő Nevelők Háza Egyesület legkésőbb 2021. október 15-ig várja a civilek véleményét, javaslatait az info@ckh.hu email címre. Az egységes szerkezetbe foglalt koncepciót várhatóan október második felében lehet megvitatni egy városi fórumon.