Az Emberség Erejével Alapítvány 5+1 pontban gyűjtötte össze javaslatait Pécs új Civil Koncepciójával kapcsolatban. Az elkészült tervezet reális helyzetképet vázol fel, és olyan alapelveket fogalmaz meg, melyek elfogadása és tiszteletben tartása új, kiegyensúlyozott együttműködést hozhat a civilek és az önkormányzat között.

A pécsi önkormányzat 2021-ben új Civil Koncepció elfogadásáról dönt. Ennek előkészületei már a pandémia kitörése előtt elindultak, azonban a veszélyhelyzet korlátozásai nem tették lehetővé, hogy a folyamat végbemenjen. A nyilvánosságra hozott, komoly helyzetelemzést és javaslatcsomagot tartalmazó tervezet nemrég elkészült, a civilek és civil szervezetek véleményét várják.


A tervezet letölthető a Civil Közösségek Háza honlapjáról!


A civil koncepció az önkormányzat dokumentuma, amelyet a közgyűlés fogad el. Célja, hogy meghatározott időszakra az önkormányzat és a településen tevékenykedő civil szerveztek viszonyát, kapcsolatait egységes keretbe foglalja, szabályozza. Tartalma elsősorban azon múlik, hogy az önkormányzat mit vállal benne. Mivel a város civil szervezeteinek lehetőségeit érinti, ezért immár hagyományosan mód van arra, hogy a civilek is véleményezzék saját nézőpontjukból a dokumentum tervezetét.

#3 decentralizáció, lokalitás erősítése

Vannak helyzetek, amelyek nem ágazati, hanem területi alapú megközelítést igényelnek. Nagy kiterjedésű városunkban erős, önálló identitással rendelkező városrészek találhatóak. Ezekben több olyan civil szervezet is működik, amelyek kifejezetten a városrészi közösség szervezésére vállalkoznak.

Álláspontunk szerint szükséges a rendszeres városrészi egyeztetés (egy-két havonta) a helyi intézmények, civil szervezetek és a helyi képviselő részvételével. Ez lehetővé teszi, hogy a résztvevő szereplők árnyaltabb képet kapjanak a városrészről, megismerjék egymás lehetőségeit és nehézségeit, összehangolják tevékenységeiket, hogy valós szükségletek alapján fejlesszenek szolgáltatásokat, hogy a képviselők alaposabb ismeretek alapján vigyék önkormányzati szintre a helyi koordinációval nem megoldható ügyeket.

A városrészi egyeztetés intézménye a források átláthatóságát és a képviselő keret felhasználásának hatékonyságát, és az erről szóló képviselői döntés támogatottságát is érdemben növelheti.

Az önkormányzat megbízásából a tervezetet készítő Nevelők Háza Egyesület legkésőbb 2021. október 15-ig várja a civilek véleményét, javaslatait az info@ckh.hu email címre. Az egységes szerkezetbe foglalt koncepciót várhatóan október második felében lehet megvitatni egy városi fórumon.