Az Emberség Erejével Alapítvány 5+1 pontban gyűjtötte össze javaslatait Pécs új Civil Koncepciójával kapcsolatban. Az elkészült tervezet reális helyzetképet vázol fel, és olyan alapelveket fogalmaz meg, melyek elfogadása és tiszteletben tartása új, kiegyensúlyozott együttműködést hozhat a civilek és az önkormányzat között.

A pécsi önkormányzat 2021-ben új Civil Koncepció elfogadásáról dönt. Ennek előkészületei már a pandémia kitörése előtt elindultak, azonban a veszélyhelyzet korlátozásai nem tették lehetővé, hogy a folyamat végbemenjen. A nyilvánosságra hozott, komoly helyzetelemzést és javaslatcsomagot tartalmazó tervezet nemrég elkészült, a civilek és civil szervezetek véleményét várják.


A tervezet letölthető a Civil Közösségek Háza honlapjáról!


A civil koncepció az önkormányzat dokumentuma, amelyet a közgyűlés fogad el. Célja, hogy meghatározott időszakra az önkormányzat és a településen tevékenykedő civil szerveztek viszonyát, kapcsolatait egységes keretbe foglalja, szabályozza. Tartalma elsősorban azon múlik, hogy az önkormányzat mit vállal benne. Mivel a város civil szervezeteinek lehetőségeit érinti, ezért immár hagyományosan mód van arra, hogy a civilek is véleményezzék saját nézőpontjukból a dokumentum tervezetét.

#5 részvétel a döntéselőkészítésben

A civil szervezetek szervezettségük által fontos közvetítő funkciót tölthetnek be az állampolgárok és az önkormányzat között. Működésük és felelősségük lényegesen eltér az önkormányzatétól, ám érdemes megtalálni a mindkét fél számára megfelelő formát arra, hogy közösen vegyenek részt bizonyos döntéselőkészítő folyamatokban.

A döntések minőségét és elfogadottságát növelheti a civil szakértelem bevonása, a sajátos nézőpontjuk figyelembe vétele. Az érdemi bekapcsolódást segíti az átlátható és kiszámítható önkormányzati működés, ha a civilek a szakterületük, szakértelmük alapján a közgyűlés bizottságainak munkájában alkalmanként, témától függően részt vehetnek. 

Számos jó gyakorlat van arra vonatkozóan, hogy bizonyos ügyek kapcsán, munkacsoport vagy kerekasztal formájában a döntéshozók, hivatali szakemberek, városi intézmények és civil szervezetek képviselői közösen tárnak fel problémákat, majd együtt dolgoznak ki javaslatokat ezek megoldására. Egy ilyen rendszert működőképesnek tartunk Pécsen is.

Az önkormányzat rendszeresen készít a város fejlődésének irányát hosszabb távra megalapozó stratégiai dokumentumokat, amelyek társadalmi egyeztetése ideális esetben túlmegy a város civil szervezeteinek körén, azonban fontos szerepük lehet ezek sikerességében. Pozitív kimenetelű részvételi folyamatokhoz szükség van arra, hogy az önkormányzat kezdeményező legyen, megfelelő időt és erőforrást biztosítson az érintettek bevonására.

Javasoljuk, hogy évente kétszer szervezzenek közmeghallgatást kifejezetten a pécsi civil szervezetek részére. Ez azért lényeges, hogy a sokrétű, sokoldalú helyi civil társadalom és az önkormányzat szereplői között a település egészére vonatkozó munkában minél többször megtalálhatóak legyenek azok a pontok, amelyekben a civilek már a döntéselőkészítésben meghatározó szerepet kapnak.

Úgy gondoljuk, hogy a már működő, a korábbi tapasztalatok szerint eredményes döntéselőkészítő és véleményező platfomokat, mint amilyen a pécsi közművelődési kerekasztal, érdemes megemlíteni és példává tenni a civil koncepcióban akkor is, ha annak egy másik területre vonatkozó jogszabály teremti meg az alapját.

Az önkormányzat megbízásából a tervezetet készítő Nevelők Háza Egyesület legkésőbb 2021. október 15-ig várja a civilek véleményét, javaslatait az info@ckh.hu email címre. Az egységes szerkezetbe foglalt koncepciót várhatóan október második felében lehet megvitatni egy városi fórumon.