Az Emberség Erejével Alapítvány 5+1 pontban gyűjtötte össze javaslatait Pécs új Civil Koncepciójával kapcsolatban. Az elkészült tervezet reális helyzetképet vázol fel, és olyan alapelveket fogalmaz meg, melyek elfogadása és tiszteletben tartása új, kiegyensúlyozott együttműködést hozhat a civilek és az önkormányzat között.

A pécsi önkormányzat 2021-ben új Civil Koncepció elfogadásáról dönt. Ennek előkészületei már a pandémia kitörése előtt elindultak, azonban a veszélyhelyzet korlátozásai nem tették lehetővé, hogy a folyamat végbemenjen. A nyilvánosságra hozott, komoly helyzetelemzést és javaslatcsomagot tartalmazó tervezet nemrég elkészült, a civilek és civil szervezetek véleményét várják.


A tervezet letölthető a Civil Közösségek Háza honlapjáról!


A civil koncepció az önkormányzat dokumentuma, amelyet a közgyűlés fogad el. Célja, hogy meghatározott időszakra az önkormányzat és a településen tevékenykedő civil szerveztek viszonyát, kapcsolatait egységes keretbe foglalja, szabályozza. Tartalma elsősorban azon múlik, hogy az önkormányzat mit vállal benne. Mivel a város civil szervezeteinek lehetőségeit érinti, ezért immár hagyományosan mód van arra, hogy a civilek is véleményezzék saját nézőpontjukból a dokumentum tervezetét.

#+1 városi ingatlanok használata

A legtöbb civil szervezet működéséhez elengedhetetlen, hogy tevékenységéhez alkalmanként vagy folyamatosan helyiségeket használjon. Erre akkor is szükség van, ha a szervezet tevékenysége alapvetően a tagok közösségi szükségleteire irányul, és akkor is, ha jogszabályokban lefektetett közhasznú célokra. 

Az önkormányzatnak rendelkezik saját tulajdonú ingatlanvagyonnal. Ennek kihasználatlan elemei között van olyan ingatlan, amelyből bevételt vár és van olyan, amely felújításra szorul. Mindkét esetben kölcsönös előnyökkel jár, ha a civil szervezetek természetbeni, az önkormányzatnak költségvetési kiadást nem jelentő támogatásaként ezek az ingatlanok gazdára találnak. Egyes ingatlanok kedvezményes bérleti konstrukcióban történő kiadása még bevételt is képezhet.

Ehhez elengedhetetlen, hogy az önkormányzat átlátható és kiszámítható rendszert alkosson arra vonatkozóan, hogyan, milyen feltételek mellett válhatnak bérlővé civil közösségek azokban az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, amelyeket erre kijelöltek.

Ennek alapvető jellemzője, hogy a civil szervezetek önkormányzati ingatlanba kerülése ne esetleges legyen, ne személyes kapcsolatokon, háttérben történő kijáráson, szokásjogon alapuljon, hanem tiszta keretek között valósuljon meg nyilvános szempontok alapján. 

A kétoldaló, bizalmi kapcsolat kialakításának kulcseleme a civileknek szóló, városi ingatlan-használati koncepció kialakítása. Ennek alapját képezi az önkormányzat által létrehozandó nyilvános adatbázis, melyben a civil szervezetek által használható vagy közösségi célra hasznosítható ingatlanok szerepelnek. 

Társadalmi egyeztetéssel megfogalmazhatóak az elvek és elvárások a potenciális felhasználók részéről. Ezáltal a civil igények figyelembe vételével alakíthat ki az önkormányzat egy olyan szempontrendszert, amely a bérletekről, kedvezményes bérletekről vagy haszonkölcsönbe adásról, a funkciókról, időtávokról és feltételekről rendelkezik.

Az önkormányzat megbízásából a tervezetet készítő Nevelők Háza Egyesület legkésőbb 2021. október 15-ig várja a civilek véleményét, javaslatait az info@ckh.hu email címre. Az egységes szerkezetbe foglalt koncepciót várhatóan október második felében lehet megvitatni egy városi fórumon.