Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány adatkezelési tájékoztatója

képzések, találkozók, rendezvények

Bevezető:

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány tájékoztatja ügyfeleit, hogy különböző célokból, különböző adatbázisokon személyes adatokat kezel az Erősödő Civil Közösségek Program keretein belül. (Adományozottak, pályázók, képzések, találkozók résztvevői, hírlevél feliratkozók)

Az adatkezelési gyakorlatunkról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről ezúton adunk tájékoztatást. . Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány
Székhely: 7621 Pécs, József utca 34.
Adószám: 18327568-1-02
email: emberseg.erejevel@gmail.com
telefon: 06-30/27-62-047
honlap: www.emberseg.hu, www.eckpecs.hu

Adatkezelés jogalapja:

Az Erősödő Civil Közösségek program rendezvényei, képzései, találkozói lebonyolítása során a jelentkezés és regisztráció alkalmával megadott személyes adatokat (név, email, telefonszám) az adatvédelmi törvény maradéktalan betartásával kezeljük.

 • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)- a természtes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelete, GDPR),

Célja és időtartama:

A rendezvény lebonyolításához szükséges előzetes létszám információkhoz, a regisztráció során a helyszínen a ténylegesen megjelentek, a tájékoztatásban, képzésben részesültek körének nyilvántartása céljából, valamint az esemény jellegétől függően előzetes, vagy utólagos felmérés, vagy értékelés érdekében kezelünk személyes adatokat.

Az Erősödő Civil Közösségek által meghirdetett pályázat évszámát követő év március 30-ig tároljuk.

Az előzetes felmérések és utólagos esemény értékelések során keletkezett információkat személyhez nem köthető, beazonosíthatatlan módon kezeljük, rögzítjük, kizárólag összesített információkhoz használjuk fel

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Szervezet neve
 • Email cím

Emailek, telefonszámok, kapcsolatok:

Kapcsolat: Nyirati András, kuratóriumi elnök

Email:eckpecs@gmail.com

Telefonszám:06-30/27-62-047

Az adatkezelésben érintett szerveink telephelye:

7621 Pécs, Citrom utca 12.

Ügyfelekről tárolt adatok:

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS által bérelt és védett tárhelyen, illetve az alapítvány telephelyén elzárt módon biztonságosan tároljuk.

Adatok törlése:

Az Erősödő Civil Közösségek program során szervezett rendezvények, találkozók, képzéseken való részvétel feltétele a fentiekben részletezett személyes adatok szervezetünk általi kezelése.

Az adattárolás fentiekben meghatározott időtartamának végén az résztvevőket tájékoztatjuk a személyes adataik törléséről.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben úgy érzi, hogy Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvánnyal valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Telefon: 06-1/391-1400
 • Fax: 36-1/391-1410
 • e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu
 • Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Kelt: Pécs, 2018.05.25.