Az egyMÁStan módszertani kiadvány harmadik fejezete a földrajz tantárgy 10. évfolyamos tanmenetében található Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei című tanegységéhez készült. 

Globális kihívások

Tantárgy: földrajz

Évfolyam: 10.

Óraszám: 9

Az elkészült tananyagot a Pécsi Szakképzési Centrum – Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolában teszteltük. Ezúton is köszönjük az iskola segítségét!

Az egyMÁStan kiadvány Az emberi jogi nevelés integrálása a közoktatásba című, NCTA-2015-11020-A azonosítójú projekt keretében, az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával jött létre.

Rating: 5 out of 5.