Ft

I-II. óra: Bevezetés, ráhangolódás
III-IV. óra: Identitás, megismerés
V-VI. óra: Előítéletek
VII-VIII. óra: A diszkrimináció működése
IX-X. óra: Történetek a diszkriminációról
XI-XII. óra: Tolerancia
XIII. óra: Zárás

Kategória:

Leírás

I-II. óra: Bevezetés, ráhangolódás
Cél: az eredményes tanulási folyamathoz szükséges bizalmi légkör megteremtés, a csoport
együttműködésének fejlesztése, közös szabályok lefektetése
Módszer, munkaforma: névtanulás, ügyességi játék, listakészítés
III-IV. óra: Identitás, megismerés
Cél: az önismeret fejlesztése, identitás elemek meghatározása, sokszínűség átélése, a hogy
látom magam és hogyan látnak mások közötti különbség belátása
Módszer, munkaforma: listakészítés, beszélgetés, szimuláció, asszociáció, rajzolás
V-VI. óra: Előítéletek
Cél: az első benyomások és a kategorizáció tévedhetetlenségének megkérdőjelezése, a
sztereotípiák és előítéletek működésének megtapasztalása
Módszer, munkaforma: csoportos döntéshozatal, vita, szituációs játék, akvárium gyakorlat
VII-VIII. óra: A diszkrimináció működése
Cél: a kirekesztés és kirekesztettség átélése, a média szerepének elemzése, a társadalmi
diszkrimináció fokozatosságának megismerése
Módszer, munkaforma: szimuláció, elemzés, beszélgetés, elméleti modell
IX-X. óra: Történetek a diszkriminációról
Cél: személyes történetek feldolgozása, ösztönzés a hátrányos megkülönböztetés elleni
fellépésre
Módszer, munkaforma: drámajáték, vita
XI-XII. óra: Tolerancia
Cél: egyén és a közösség érdekei összeütközésének megtapasztalása, az asszertivitás és
agresszivitás közötti különbség megértése
Módszer, munkaforma: szituációs játék, társasjáték, döntéshozatal, vita, nonverbális
önkifejezés
XIII. óra: Zárás
Cél: a folyamat összegzése és értékelése
Módszer, munkaforma: listakészítés, rangsorolás, érzelemkifejezés