A kutatás a 2019-es önkormányzati választásokon aktív szerepet betöltő civil csoportok tagjaival és aktivistáival készült. A tanulmány képet mutat a választással kapcsolatos tevékenységekről, kihívásokról és nehézségekről.

A kérdőíves kutatás során 28 közösség működéséről tudhattunk meg értékes információkat. Például, hogy a választásokhoz kapcsolódó tevékenységeiket 100 000 Ft alatti összeg felhasználásával végezték, a sikeresség záloga pedig a fontos helyi ügyek felkarolása, valamint a választópolgárokkal való közvetlen kapcsolat volt.

Többségük (közel kétharmad) sikeresnek ítélte az önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységeit; közülük a legeredményesebbek a szavazási kedv növelésére, lakossági fórumok és személyes beszélgetések szervezésére irányultak, valamint szavazatszámláló bizottságokban való részvétel és független jelöltek állítása voltak.

A fókuszcsoportos vizsgálatban összesen 34 formális vagy informális civil csoport vett részt. Közöttük voltak évtizedes múltra visszatekintő, helyben ismert, rutinos csapatok; új, akár kifejezetten a választások előtt megszerveződött kezdeményezések is és közösségszervező hátterű csoportok is.

A fókuszcsoportos beszélgetések kifejezetten a választások körüli mozgósítás gyakorlati oldalára fókuszáltak, arra, hogy az adott csoport, az adott választási helyzetben, adott helyi kontextusban milyen módszereket választott, milyen tevékenységeket– például kopogtatás, standolás, lakossági és utcafórumok, gerillaakciók, szórólapozás, kampányvideók készítése – végzett és miért, hogyan hozták meg az ezzel kapcsolatos döntéseiket, hogyan működtek a kampányidőszakban.

Arra is rákérdeztünk, hogy a különböző tevékenységeket hogyan értékelik az egyes résztvevők, milyen tapasztalataik vannak, mik azok a praktikus tudnivalók, amelyeket figyelembe kell venni, a tervezés és a megvalósítás során, például a politikai pártokkal való együttműködés, az önkéntestoborzás vagy a stratégia végrehajtása terén. A csoportos beszélgetés célja nem csak az információk egyoldalú összegyűjtése volt, hanem egyben lehetőséget adott a civil csoportok közötti tudásmegosztásra is.

A tanulmány célkitűzése a 2019-es önkormányzati választások körüli civil mozgósítás és aktivitás elemzése és értékelése volt.

A kutatási jelentés az Ökotárs, a Civil Kollégium, az Emberség Erejével Alapítványok és a TASZ közös projektjéhez kapcsolódó online kérdőíves és fókuszcsoportos vizsgálat eredményeit elemzi.

A tanulmány letölthető innen!