Ajánlattételi felhívás e-learning tananyag fejlesztése és elkészítése az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020HUHR/1901/4.1.2/0077 azonosítójú TEACH projektje keretében.

Ajánlatkérő adatai:

név: Az emberség erejével – CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány
székhely: 7621 Pécs, Citrom u. 12. I. emelet
adószám: 18327568-1-02
képviselő neve: Nyirati András, elnök
e-mail címe: emberseg.erejevel@gmail.com

Ajánlatkérés tárgya:

Oktatási szakértői tevékenység nyújtása, Az interkulturális tanulás digitális eszközei című e-learning tananyag fejlesztése és kivitelezése, illetve szereplés a tanagyaghoz készülő videótartalomban (5.3.3. “Intercultural education masterclass – theory and practice”) az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020HUHR/1901/4.1.2/0077 azonosítójú TEACH projektje keretében az alábbiakban részletezett tartalom szerint.

A 6 leckéből álló e-learning tananyag a következő témákat öleli fel:

 • kulturális nevelés
 • differenciálás
 • prezentáció
 • tanulói együttműködés
 • játékok
 • értékelés

A tananyag valamilyen erre alkalmas platformra készül. A szolgáltató vállalja az e-learning kurzus telepítését is.

Az e-learning tananyagban témánként 2-3 online eszköz részletes bemutatása, illetve további lehetőségek ajánlása szerepel. 

A tananyagok tartalma:

 • tanulási célok
 • leírás
 • jó gyakorlatok
 • linkgyűjtemény
 • gyakorló feladatok
 • ellenőrző feladat

Az e-learning kurzus fejlesztői részt vesznek a videós tananyag tartalmi kidolgozásában, illetve előadóként a forgatáson.

A feladat teljesítésének határideje: 2021. június 30.

Az ajánlat benyújtásának módja:

A felhíváshoz mellékelt hiánytalanul kitöltött és cégszerű aláírással ellátott ajánlattételi lapot postai úton tértivevényes küldeményként feladva, vagy személyesen benyújtva (átadás-átvételi feljegyzés kíséretében) ajánlatkérő fent megjelölt székhelyén.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. december 18. 16.00

Az ajánlatok bírálatának szempontja:

Ajánlattevő a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevővel kíván szerződést kötni.

Letöltés:
Ajánlattételi felhívás e-learning tananyag fejlesztésére és elkészítésére
Ajánlattételi lap e-learning tananyag fejlesztésére és elkészítésére

Az ajánlatokat személyesen a Pécsen, a Citrom u. 12. szám alatt található irodánkban lehet benyújtani. A fent meghatározott projekt során további beszerzésekre is sor kerül. Ezekről tájékoztatást nyújt a Beszerzési terv.