„Fontosnak tartom, hogy a diákjaim korrektek legyenek, elvek mentén cselekedjenek, s mindehhez megfelelő érvelési technikával rendelkezzenek” – vallja Vatai Éva, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium francia- és drámaszakos tanára, és szerencsére mindez „megtanulható a gimnázium évei alatt”. A pedagógus több mint három évtizede tanít az intézményben, óráin generációk nőttek fel. Az elveihez ragaszkodó tanárnő a pécsi közélet aktív szereplője. Ha az igazságérzete megköveteli, akkor tüntetést, vitákat, performanszokat szervez. Bemutatjuk az Emberség-díj 2021 jelölteket.

„Inspirál, kérdéseket tesz fel, és talán ami a fontosabb, hogy személyes példát mutat” a diákjainak Vatai Éva. Elkötelezettségét is érzékelteti, hogy 33 éve ugyanabban a középiskolában tanít, tanóráin pedig következetesen képviseli a demokrácia értékeit. Diákjait, akik közül sokan már rendezők, színészek, drámapedagógusok, többek között azzal a tudással bocsájtja útra, hogy „soha ne féljenek gondolataikat megfogalmazni és kimondani, mert a büntetéstől való félelem nem viszi előre a társadalmat”.

Sosem elégedett meg azzal, hogy a pedagógus négy fal közé szoruljon. Jó érzékkel fonta össze az iskolai és iskolán túli nevelést, meghatározó élményt adva ezáltal diákjainak. Ez a szakmai hitvallás pályafutásán is megfigyelhető: egyfelől a Leőwey francia-magyar két tanítási nyelvű tagozatának megalapítója, másfelől a Frandia Alapítvány élén nemzetközi középiskolai színházi fesztiválokat szervez. Utóbbiak révén Pécs város kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra tett szert. Diákjaival gyakran utazik akár távolabbi célpontokba, ha kell az ehhez szükséges anyagi bázist is előteremti.

Ismerői szerint munkája során nem ismer lehetetlent, munkabírása nem csökkent az évek alatt. A konfliktusokat felvállalja, gazdag eszköztárral megoldja. “Az oktatási rendszer szorító regulái között is mindig figyel a személyiségfejlesztésre, de ő maga is képes a fejlődésre, változásra”, ahogy a társadalmi kérdésekben is mindig, minden lehetséges módon kiáll az emberi értékek védelmében.

Elismerései számát rangos francia állami kitüntetések is gazdagítják, az Akadémiai Pálmák Rend lovagkeresztje és a francia Nemzeti Érdemrend lovagkeresztje után nemrég az Akadémiai Pálmák Rend tisztikeresztjét vehette át.

Az Emberség-díj 2021-ről itt olvasható bővebb információ.