Kiszolgáltatott és sokszor kilátástalan helyzetben lévő embertársainkon segítenek A Város Mindenkié Pécs aktivistái. A csoport Pécsen elsőként kezdett el foglalkozni az intézményrendszeren kívüli lakhatási érdekvédelemmel. Sok esetben pótolhatatlan támogatói a fedél nélkül élőknek és a lakhatási szegénységgel küzdőknek. Informálnak, jogot és jogeseteket értelmeznek, segítenek a hatósággal történő kommunikációban, és ha kell, akkor megmozdulásokat, figyelemfelkeltő, tiltakozó akciókat szerveznek – mindezt az érintettek aktív részvételével. Bemutatjuk az Emberség-díj 2021 jelölteket.

Bár nagy szükség lenne rá, az országban sehol máshol nem alakult a budapesti AVM mintájára vidéki szervezet. A pécsi csoport alapítása óta több eredményt is elért az egyéni érdekvédelemben és a döntéshozatali szinten. Elkötelezettségüket nem koptatta meg, hogy tevékenységi területeik, a lakhatási válság, lakásszegénység és érdekvédelem sok esetben nehezen érthető a lakosság, a szociális szférában dolgozók és a döntéshozók számára.

Az AVM több szinten aktív: részt vett az önkormányzat munkáját segíteni hivatott Lakhatási Munkacsoport tevékenységében, a valós pécsi lakhatási helyzet megismeréséhez adatokat gyűjtenek, ezt megosztják a döntéshozókkal is.

A tudatosítás és érzékenyítés mellett fontos számukra a bázisépítés. A járványhelyzetben Mozgó Találkozási Pont programjuknak köszönhetően nemcsak fix helyeken és időpontokban tartottak fogadóórákat, de felkeresték a lakhatásukat tekintve hátrányos helyzetű vagy szegregált területeken élő lakóközösségeket. Ilyen módon a telefonnal, internetkapcsolattal nem rendelkező városlakók felvehették velük a kapcsolatot. A fórumokon szakmai vagy terepi tapasztalatokkal bíró aktivistákkal és szakemberekkel közösen beszélték át az érintettek legfontosabb problémáit, és ezek kezelésének lehetséges módjait. Tanácsot adnak, szerződéseket néznek át, és tájékoztatást nyújtanak az igénybe vehető jogi segítségről. A cél a tájékozottság, az érdekérvényesítési képesség és a tudatosság növelése.

Hisznek abban, hogy együttes fellépés szükséges az önkormányzat felé például az adósságrendezés, a szociális lakbérek vagy a szerződéses viszonyok rendezése terén. Az AVM a szegregátumokban élők helyzetét és szempontjait megismerve, érdekeiket képviselve kommunikál a politikai döntéshozókkal, hogy tényleges párbeszédet alakítson ki a városvezetés és a városlakók között.

Ahol azonban a hagyományos módszerek már nem működnek, ott nyilvános megmozdulásokat szerveznek: önkormányzati közgyűlésen, bíróságon, tüntetéseken tartanak figyelemfelkeltő akciókat, és rendszeresen fellépnek jogtalan kilakoltatások megakadályozására.

Az Emberség-díj 2021-ről itt olvasható bővebb információ.