Az egyMÁStan módszertani kiadvány első fejezete az erkölcstan tantárgy 5. évfolyamos tanmenetében található Kortársi csoportok – Én és közvetlen közösségeim című tanegységéhez készült.

Kortársi csoportok

Tantárgy: erkölcstan

Évfolyam: 5.

Óraszám: 10

Az elkészült tananyagot a PTE I. sz. Gyakorló Általános Iskolában teszteltük. Ezúton is köszönjük az iskola és Dornné Balogh Szilvia tanárnő segítségét. 

Az egyMÁStan kiadvány Az emberi jogi nevelés integrálása a közoktatásba című, NCTA-2015-11020-A azonosítójú projekt keretében, az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával jött létre.

Rating: 4 out of 5.