Az egyMÁStan módszertani kiadvány negyedik fejezete az erkölcstan tantárgy 7. évfolyamos tanmenetében található Párkapcsolat és szerelem című tanegységéhez készült. 

Párkapcsolat és szerelem

Tantárgy: erkölcstan

Évfolyam: 7.

Óraszám: 11

Az elkészült tananyagot a Mecsekaljai Általános Iskola Köztársaság Téri Általános Iskolában teszteltük. Ezúton is köszönjük az iskola és Dorcsi Tünde tanárnő segítségét!

Az egyMÁStan kiadvány Az emberi jogi nevelés integrálása a közoktatásba című, NCTA-2015-11020-A azonosítójú projekt keretében, az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával jött létre.

Rating: 3 out of 5.