Az Emberség Erejével Alapítvány, a TEACH című HUHR/1901/4.1.2/0077 azonosítójú projekt keretében keres megvalósítót a következő tevékenységhez: Videós tartalom készítése tananyaghoz, illetve Promóciós videófilm elkészítése.

Ajánlatkérő adatai:
név: Az emberség erejével – CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány
székhely: 7621 Pécs, Citrom u. 12. I. emelet
adószám: 18327568-1-02
képviselő neve: Nyirati András, elnök
e-mail címe: emberseg.erejevel@gmail.com

Ajánlatkérés tárgya:

1. Videós tartalom készítése tananyaghoz (5.3.2. Production of e-learning material “Intercultural education masterclass – theory and practice”), illetve 2. Promóciós videófilm elkészítése (5.3.1 Making of the promotional video for the “Intercultural education masterclass – theory and practice) az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020HUHR/1901/4.1.2/0077 azonosítójú TEACH projektje keretében az alábbiakban részletezett tartalom szerint.

1. Videós tartalom készítése tananyaghoz

Az interkulturális tanulás digitális eszközei című e-learning tananyag videós tartalmainak elkészítése. A videók célja, hogy összefoglalják az e-learning kurzus tananyagait, segítsék a kurzus teljesítését. 

A videók tartalmának elkészítése a más eljárásban kiválasztandó tananyagfejlesztőkkel közösen történik. A megvalósítás során a videókészítők a tananyagfejlesztőkkel együttműködve dolgoznak. A szolgáltató vállalja a videó teljeskörű elkészítését, a forgatókönyv készítését, a forgatást, az utómunkálatokat és a feltöltést.

Paraméterek:

 • videó készítése 6 témában, 
 • Youtube HD minőségben 
 • témánként 5-15 percben, alkalmazkodva az elkészült tananyaghoz

A videók témái megegyeznek a e-learning kurzus tanegységeivel: 

 • kulturális nevelés
 • differenciálás
 • prezentáció
 • tanulói együttműködés
 • játékok
 • értékelés

A feladat teljesítésének határideje: 2021. június 23.

2. Promóciós videófilm elkészítése

Az interkulturális tanulás digitális eszközei című kurzushoz 1 db promóciós videó összeállítása.

Paraméterek:

 • 1 db a kurzust promóciós céllal bemutató videó elkészítése 
 • Youtube HD minőségben 

A szolgáltató vállalja a videó teljeskörű elkészítését, a forgatókönyv készítését, a forgatást, az utómunkálatokat és a feltöltést.

A feladat teljesítésének határideje: 2021. július 31.

Az ajánlat benyújtásának módja:

A felhíváshoz mellékelt hiánytalanul kitöltött és cégszerű aláírással ellátott ajánlattételi lapot postai úton tértivevényes küldeményként feladva, vagy személyesen benyújtva (átadás-átvételi feljegyzés kíséretében) ajánlatkérő fent megjelölt székhelyén.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. december 18. 16.00

Az ajánlatok bírálatának szempontja:

Ajánlattevő a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot tevővel kíván szerződést kötni.

Letöltés:
Ajánlattételi felhívás videófilmek elkészítésére
Ajánlati lap videófilmek elkészítésére

Az ajánlatokat személyesen a Pécsen, a Citrom u. 12. szám alatt található irodánkban lehet benyújtani. A fent meghatározott projekt során további beszerzésekre is sor kerül. Ezekről tájékoztatást nyújt a Beszerzési terv.